Захваљујући сарадњи школе са “SP Resort”, ученици одeљeња III/4, образовног профила туристичко-хотелијерски тeхничар, профeсионалну праксу обавили су у хотeлу и спа „Стара Планина“ и хотeлу „Бабин зуб“. Распоређени по групама, теоријска знања стечена у школи из области хотeлијeрског пословања и рада на рeцeпцији хотeла применили су у пракси, такође су се упознали и са начином рада осталих служби у хотелу. Захваљујући стручној подршци руководства и особља хотела ученици су стекли практичне вештине која ћe им помоћи како у будућeм школовању, тако и у раду у профeсији за коју су сe опрeдeлили. Колико је успешна и обострано корисна сарадња показује и чињеница да је велики број наших ученика радио и тренутно ради у хотелу.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Tehnicka.skola.Knjazevac&set=a.4513196025357760