Након похађаног предавања “Безбедност деце и одраслих на интернету” у организацији наше општине, ученици Љубица Јеленковић 3/4, Кристина Цветковић 4/4 и Марко Ранђеловић 4/3 спровели су вршњачку едукацију на ову тему са ученицима свих разреда. На овај начин подсетили смо се опасности која вреба на интернету али и сазнали доста информација о заштити својих података, као и начине и адресе за пријаву неког облика угрожавања безбедности на интернету.