ОБАВЕШТЕЊЕ о организацији образовно-васпитног рада школе у школској 2021/22. години У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Стручним упутством за организацију образовно-васпитног рада у средњим школама школске 2021/22. године и одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школе, настава у средњим школама почиње 1. септембра, по првом моделу организације образовно-васпитног рада. Овај модел подразумева наставу и учење у школи, кроз непосредни рад и часове од 45 минута. Код овог модела наставе сви ученици присуствују истовремено свим облицима образовно-васпитног рада у школи.Наставу од 1. септембра неће похађати ученици који болују од COVID-19 или код којих постojи сумња на COVID-19, у периоду који одреди лекар, као и ученици који су били у блиском контакту са SARS-CoV-2 позитивним особама и којима је изречена мера карантина у кућним условима.Свака наредна промена организације рада школе вршиће се на основу одлуке Тима за школе, на предлог општинског штаба за ванредне ситуације и у складу са анализом епидемиолошке ситуације у општини, о чему ће ученици и родитељи бити благовремено обавештени.Свим ученицима желимо срећан повратак у школу и много успеха у новој школској години