ПИЛОТИРАЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ У НАШОЈ ШКОЛИ

Први пилот државне матуре, односно провере или пробе матуре одржаће се у наредна три дана:

  • у среду 28. 10. 2020. год. тест из српског језика и књижевности,
  • у четвртак 29. 10. 2020. год. тест из математике,
  • у петак 30. 10. 2020. год. стручни испит (стручно-теоријски тест).

Сви испити почињу од 9 сати и трају до 10:30 сати. На испит треба доћи у 8:15 сати и понети прибор, о чему су ученици обавештени.Друго пилотирање планирано је за мај 2021. године.Наша школа је одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја међу 38 средњих стручних школа које су изабране да се у њима изведе пилотирање државне матуре, односно провера изабраног модела, а изабрана одељења су III2 (грађевински техничар) и III3 (техничар за компјутерско управљање (CNC) машина). Циљ првог пилотирања није провера знања ученика, већ је циљ да се, пре свега, утврди квалитет радних задатака у оквиру тестова.

Оно што је добро за наше ученике и за нашу школу је то што ћемо на време да се упознамо за врстом задатака, процедуром и свим оном што ће садашњим ученицима трећег разреда бити важно на крају четвртог разреда, када их чека реална државна матура, а пилотирање је у циљу њене што боље припреме и реализације.

План је да државна матура замени пријемне испите и да тако високо образовање учини доступнијим. Успех из школе, резултати остварени на државној матури и систем листа жеља свим ученицима омогућује праведно и непристрасно уписивање на оне факултете за које испуњавају услове.

Поред обавезног дела матуре који се састоји из три дела – испита из српског језика и књижевности, математике и стручног испита (тест за проверу стручно-теоријских знања + матурски практични рад), наши ученици могу да полажу и изборни део. У изборном делу могу да полажу додатне испите ако желе себи да отворе могућност уписа на различите факултете. Број изборних испита није ограничен – са Листе општеобразовних предмета свако бира изборне предмете које жели, осим оних које је већ полагао у обавезном делу.