Недеља сећања и заједништва у Техничкој школи обележена низом активности – радионицама на часовима одељенских заједница и израдом паноа у оквиру Ученичког парламента уз гласно СТОП насиљу и са идејом повратка правим вредностима. Ово је уједно озбиљан и обавезни домаћи задатак за ученике, наставнике и родитеље.