Током првог полугодишта, као резултат мултидисциплинарног рада кроз пројектну наставу у одељењу трећег разреда образовног профила техничар за компјутерско управљање (CNC) машина, настала је и дидактичка игра “А где је излаз?”. То је заједнички производ ученика и наставника. Настао је као примена знања наставника, стечених на семинару “Escape Classroom – универзална наставна метода за подстицање активног учења”. Рад су тимски обрадиле наставнице Златица Геров и Ивана Богојевић, а потом се са њим пријавиле и на конкурс “Сазнали на семинару применили у пракси 2023”.

Услове Конкурса задовољило је 48 радова, од којих су радне групе, формиране по областима, изабрале 22 рада за Базу примера добре праксе, која се налази на сајту Завода ради подстицања запослених у установама васпитања и образовања да на сличан начин унесу промену у свој рад и тиме га унапреде. “А где је излаз” је један од 22 одабрана рада.