Не знамо које је ваша асоцијација на техничке школе, али знамо да наша Техничка школа превазилази све стереотипе!

Ове године у I разред школске 2021/22. године, уписујемо ученике у:

  • 4 подручја рада
  • 5 одељења и
  • 6 образовних профила III и IV степена!

Од наведених шест занимања, пет су јединствена на подручју Тимочке крајине – могу се уписати само у нашој школи:

Техничаре за компјутерско управљање (CNC) машина (IV степен) први смо увели у овом делу Србије, а услови њиховог школовања у нашој школи и даље су јединствени.

УПИС 2021/22. у Техничкој школи из Књажевца пружа:

  • занимљива, ретка, тражена и креативна занимања,
  • савремене планове и програме наставе и учења,
  • пријатан и опремљен школски амбијент,
  • уписом трогодишњег занимања – могућност конкурисања за ученичке кредите,  а по завршетку школовања диплому која омогућава улазак у свет рада и самосталност, али и наставак школовања (преквалификацију и доквалификацију),
  • уписом четворогодишњег занимања  и завршетком школовања  – диплому која омогућава запослење и самосталност, али и наставак школовања на неком од факултета или високих школа струковних студија.

СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ – и знање и звање!